پیشنهاد ویژه بیمه زندگی و تامین آتیه پاسارگاد

پیشنهاد ویژه بیمه زندگی و تامین آتیه پاسارگاد

پیشنهاد ویژه بیمه زندگی و تامین آتیه پاسارگاد برای همه هموطنان عزیز. ما در شرکت بیمه پاسارگاد به این نتیجه رسیده ایم که راه فرهنگ سازی برای استفاده مردم از بیمه های زندگی تبلیغات محیطی و رسانه ای و چنین هزینه های هنگفتی نیست. پس با افزایش کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی شما هموطنان عزیز، می کوشیم تا مردم کشور عزیزمان را به استفاده از بیمه های زندگی دعوت کنیم.

قطعا شما بیمه شدگان محترم نیز در این راه بیشترین کمک را می توانید به صنعت بیمه و شرکت بیمه پاسارگاد نمیائید.

به این ترتیب شرکت بیمه پاسارگاد با اجرای طرح های تشویقی و تخفیف می کوشد تا بنواند به نحوی از شما بیمه شدگان محترم تقدیر و قدردانی به عمل آورد.

در ادامه می توانید با این طرح ها آشنا شوید.

پیشنهاد ویژه بیمه زندگی و تامین آتیه پاسارگاد

طرح خانواده پاسارگادی

به همراه خانواده تان پاسارگادی شوید. با ثبت نام در طرح بیمه زندگی و تامین آتیه پاسارگاد به همراه تک تک اعضای خانواده، به ازای هر یک از اعضای خانواده، مبلغ ۲۰۰ هزار ریال هدیه از طرف شرکت بیمه پاسارگاد دریافت کنید.

بدین ترتیب برای هر یک از اعضای خانواده خود یک بیمه نامه زندگی تهیه کرده اید و به ازای هر نفر نیز هدیه دریافت کنید. این هدیه در هنگام ارسال بیمه نامه ها، به حساب سرپرست خانواده و یا بیمه گذار واریز می گردد.

پیشنهاد ویژه بیمه زندگی و تامین آتیه پاسارگاد

پیشنهاد ویژه بیمه زندگی و تامین آتیه پاسارگاد

پاسارگادی شو

کارت هدیه ۵۰ هزار تومان به ازای معرفی و ثبت نام ۳ نفر.

شیوه فرهنگ سازی بیمه های زندگی در شرکت بیمه پاسارگاد با بسیاری از شرکت ها متفاوت است. ما در پاسارگاد با ارئه بیمه زندگی با کیفیت و از طریق افزایش رضایت مندی بیمه شدگان به فرهنگ سازی بیمه های زندگی می پردازیم.

اگر جز خانوده بزرگ بیمه شدگان بیمه پاسارگاد هستید، پس حتما تهیه این بیمه نامه را به خانواده دوستان و اطرافیان خود نیز توصیه کرده اید.

پس با معرفی دوستان و اطرافیان خود از بیمه پاسارگاد هدیه ای به رسم یادبود دریافت کنید.

پیشنهاد ویژه بیمه زندگی و تامین آتیه پاسارگاد